Prisustvo braon mramoraste stenice u zasadima leske u Regionu Sombora 

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi formiranja listova.

Vizuelnim pregledom zasada leske, na lokalitetu Karavukovo, registrovano je prisustvo prezimljujućih imaga braon mramoraste stenice Halyomorpha halys.

Braon mramorasta stenica je izraziti polifag. Štete pričinjavaju i larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. U slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu odraslog insekta. U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta), jaja su u početku beličasta, položena u grupice na naličju lista. Mlade, tek ispiljene larve se drže na okupu, ali posle prvog presvlačenja kreću u aktivnu potragu za hranom. Štete nanose tokom cele vegetacije.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u zasadima leske.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 20. 04. 2022. u kategoriji pis