pis

Jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka

26. 02. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka  (BBCH 01-03). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (BBCH 00) sa punkta Apatin,

Opširnije
<< 678