pis

Zaštita pšenice

18. 05. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Opširnije

Zaštita kupusa

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja usevi ranog kupusa se nalaze u fenofazi 2-4 lista razvijeno (BBCH 12-14).

Opširnije

Zaštita šećerne repe 

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fenofazi  od nicanja do prvi par listova razvijen  (BBCH 12).

Opširnije

Zaštita luka 

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fenofazi od 4-5 listova razvijeno do faze lukovice narasle 20% od krajnjeg prečnika (BBCH 15 - 42).

Opširnije

Zaštita leske 

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalaze u  fenofazi razvoja listova (BBCH 15-19).

Opširnije

Zaštita trešnje 

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u različitim fenofazama cvetanja:

Opširnije

Zaštita jabuke

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u različitim fazama cvetanja-od od početka cvetanja do faze punog cvetanja,prve latice opadaju (61-65 BBCH).

Opširnije

Zaštita jabuke

18. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi od   većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

18. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste (trešnja, višnja, šljiva) se, u zavisnosti od vrste, lokaliteta  i sortimenta nalaze u fenofazama od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, punog cvetanja (višnja i šljiva)  do cvetovi se smežuravaju, većina latica je opala (BBCH 59-67).

Opširnije

Zaštita pšenice

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazama od početka rasta stabla do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30-31).

Opširnije