pis

Zaštita paradajza na otvorenom

12. 07. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi paradajza na otvorenom u zavisnosti od rokova sadnje  se nalaze u fazi cvetanja do faze razvoja ploda (BBCH 67-79).

Opširnije

Krompir

12. 07. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja cvetanja do faza starenja cime (BBCH  69-93).

Opširnije

Drugi tretman u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus

12. 07. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, vinova loza se nalazi u fenofazi od bobice veličine zrna graška do faze početka dodirivanja bobica ( BBCH 75 -77).

Opširnije

Zaštita soje

12. 07. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u različitim fazama rasta stabla do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 30-61).

Opširnije

Zaštita luka

12. 07. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 8 listova razvijeno (BBCH 18).

Opširnije

Zaštita šljive

12. 07. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi  plodovi oko 70 % krajnje veličine (BBCH 79) do početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Opširnije

Pojava braon mramoraste stenice Halyomorpha halys 

18. 05. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledom zasada voća (leska, jabuka, kruška, dunja, trešnja) kao i zasada vinove loze, registrovano je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomoprha halys).

Opširnije

Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru 

18. 05. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, u toku je proizvodnja paradajza u zatvorenom prostoru.

Opširnije

Zaštita paprike u zatvorenom prostoru 

18. 05. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, u toku je proizvodnja paprike u zatvrorenom prostoru. Usevi paprike se nalaze u fenofazi od razvoja listova do početka cvetanja (BBCH 17-51).

Opširnije

Zaštita jabuke 

18. 05. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor  jabuka se ,u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi veličina ploda do 20 mm do fenofaze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Opširnije