pis

Zaštita trešnje

20. 04. 2022. | pis

Na području delovanja RC Sombor trešnja se u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fazama cvetanja- od 30% cvetova otvoreno do puno cvetanje (BBCH 63-65).

Opširnije

Prisustvo braon mramoraste stenice u zasadima leske u Regionu Sombora 

20. 04. 2022. | pis

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi formiranja listova.

Opširnije

Prisustvo crne repine pipe ili repinog viličnjaka u usevima šećerne repe

14. 04. 2022. | pis

Vizuelnim pregledom novoposejanih parcela šećerne repe na lokalitetu Kljajićevo, registrovano je  prisustvo imaga  crne repine pipe ili viličnjaka (Psalidium maxillosum).

Opširnije

Zaštita šećerne repe

14. 04. 2022. | pis

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fazi od nicanja do razvoja prvih listova.

Opširnije

Zaštita šljive

14. 04. 2022. | pis

Na području delovanja RC Sombor šljiva se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi od puno cvetanje: najmanje 50 % cvetova otvoreno do kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 65-69).

Opširnije

Zaštita ječma

14. 04. 2022. | pis

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimog ječma se nalaze u zavisnosti od vremena setve, u fazi od bokorenja (6 stabla vidljivo) do faze vlatanja (prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja), BBCH 26-31.

Opširnije

Zaštita uljane repice 

28. 03. 2022. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u veoma različitim fazama razvoja, od faze početka rasta stabla (lokalitet Gakovo) do faze pojavili su se cvetni pupoljci ali su još uvek zatvoreni lišćem (lokaliteti Apatin i Riđica).

Opširnije

Pojava imaga sive repine pipe Bothynoderes punctiventris na mestima prezimljavanja

22. 03. 2022. | pis

Na području delovanja RC Sombor u toku su pripreme za setvu šećerne repe. U feromonskim klopkama koje su postavljene na starom repištu,

Opširnije

Zaštita leske

16. 11. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi od obezbojavanja i opadanja lišća do početka diferencijacije pupoljaka.

Opširnije