Pojava imaga sive repine pipe Bothynoderes punctiventris na mestima prezimljavanja

Na području delovanja RC Sombor u toku su pripreme za setvu šećerne repe. U feromonskim klopkama koje su postavljene na starom repištu, na punktu Gakovo, registrovana su prva imaga sive repine pipe Bothynoderes punctiventris. U narednom periodu , sa porastom temperature vazduha ,očekuje se intenzivniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja. RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu sive repine pipe kako na mestima prezimljavanja tako i na novoposejanim parcelama pod šećernom repom.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 22. 03. 2022. u kategoriji pis