Učešće PSS "Sombor" na 10. Internacionalnoj konferenciji "Agriculture and Food" i 31. Internacionalnoj konferenciji "Ecology and Safety" u Bugarskoj

U periodu od 16.-19.08.2022. u gradu Burgasu , u Bugarskoj održana je 10. Internacionalna konferencija"Agriculture and Food" i 31. Internacionalna konferencija "Ecology and Safety". Obe konferencije su deo "INternational Scientific Events" . Na konferencijama je aktivno učestvovalo 35 zemalaja . Rad  konferencija se odvijao kako putem predavanja tako i putem poster -sekcija. Pretzentovano je preko 180 radova iz oblasti zaštite bilja, ratarstva, stočarstva, biohemije, zaštite životne sredine, prehrambene tehnologije i drugih oblasti.
PSS" Sombor" se predtsavila sa dva rada u poster-sekciji : "Uticaj mreža različitih boja na prinos i kvalitet paradajza" autora Vladimira Sabadoša i Danijele Žunić i "Primena novih preparata u zaštiti šećerne repe od Cercospora beticola" autota Tatjane Veselinović, Mirjane Zorić i Gordane Mrdak. 
 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 07. 09. 2022. u kategoriji novosti