OSETLJIVOST ŽIVOTINJA NA NISKE TEMPERATURE

Kao i ljudi i biljke, i životinje su osetljive na niske ili visoke temperature i zbog toga nije svejedno kako se čuvaju i hrane.

Veoma je bitno da životinje na niskim temperaturama ne budu na otvorenom, izložene promaji ili da su bez prostirke, odnosno da su na mokrom i vlažnom. To se posebno odnosi na mladunčad kojoj treba pružiti punu toplotnu zaštitu.

Takođe, značajno je i da hrana bude prilagođena zimskim uslovima, odnosno da bude energetski pojačana, a kod pojedinih vrsta, poput svinja, i da je zagrejana.

Životinje su osetljive i na vodu, čija temperatura ne bi trebalo da je ispod 15 stepeni Celzijusovih.

Ukoliko stočari zanemare odgovarajuću toplotnu zaštitu i način ishrane, životinje mnogo više energije troše na održavanje vlastite toplote tela, što npr. dovodi do smanjenja prinosa mleka, a u ekstremnijim slučajevima i do oboljevanja životinja, proliva ili poremećaja u reprodukciji.

Autor: Zvonko Džeba | Objavljeno: 18. 01. 2022. u kategoriji stočarstvo