Mastitis vimena krava i prevencija

Mastitis vimena krava i prevencija

 

                Zapaljenje vimena ili mastitis je oboljenje vimena izazvano najčešće infektivnim uzročnicima, ali mogu biti i drugog porekla (povrede, poremećaji ishrane i dr.). Mleko životinja obolelih od mastitisa nije za ljudsku ishranu, te tako pojava ovog oboljenja može izazvati velike štete zbog smanjenja količine predatog mleka, i troškove usled lečenja. Ove štete i troškovi mogu biti i do 25% godišnje proizvodnje mleka.

                Najčešći uzroci pojave mastitisa – zapaljenja vimena su:

 • povreda vimena ili sisa tokom muže ili na paši,
 • muža sa nečistim rukama ili aparatom za mužu,
 • korišćenje iste krpe za brisanje vimena kod svih krava,
 • muža zdrave krave nakon muže obolele krave,
 • zaostajanje mleka u vimenu nakon muže,
 • insekti prisutni u štali,
 • telad koja sisa više krava, među kojima može biti i obolelih.

 

                Radi sprečavanja pojave mastitisa – zapaljenja vimena treba uzeti u obzir više faktora, koji se odnose na stanje krava, postojanje uzročnika mastitisa, na objekat i higijenu objekta i higijenu muže.

                Radi preveniranja zapaljenja vimena treba obratiti pažnju na:

 • pravilnu ishranu krava,
 • bezbednost krava od povrede vimena (držanje i muža),
 • zaostajanje mleka nakon muže,
 • otok vimena,
 • higijena vimena,
 • pranje, sušenje i dezinfekciju vimena pre i posle muže,
 • higijenu muzača i opreme (prati ruke i opremu redovno),
 • za svaku kravu koristiti posebnu krpu ili jednokratne ubruse,
 • ovajanje obolelih grla (musti na kraju),
 • održavanje dobre higijene staje,
 • klimatizaciju u staju (ventilacija, promaja, temeperatura, vlažnost),
 • obezbeđenje čistih i suvih ležišta i prostirke,
 • pravilno funkcionisanje muzilica i redovno održavanje i dr.

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 15. 10. 2021. u kategoriji stočarstvo