ACIDOZA BURAGA metabolička bolest kod krava

Jedan od najvažnijih uslova za očuvanje zdravlja životinja i visoke proizvodnje, pored rase i nege je pravilna ishrana krava. Nepravilna ishrana izaziva mnoge poremećaje naročito u periodu oko telenja pa se zbog toga posebno mora voditi računa o ishrani zasušenih krava, krava pred telenje i u periodu posle telenja. Da ne bi došlo do problema potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

  • u periodu zasušenosti ograničiti količinu koncentrata kako ne bi došlo do preteranog gojenja krava
  • pripremiti krave za sledeću laktaciju dobro izbalansiranim obrocima kao pred zasušenje i u periodu zasušenja
  • krave treba da su u telesnoj kondiciji za ocenu 3-3,5 ni debele ni suviše mršave
  • postepeno menjati obrok iz zasušenog obroka u dobro izbalansiran obrok za proizvodnju mleka posle telenja
  • obratiti pažnju na potrebne količine minerala i vitamina u ishrani
  • zasušenim kravama smanjiti ili ukinuti lucerku i davati livadsko seno zbog smanjenja nivoa kalcijuma u obroku
  • obezbediti kravama u periodu oko telenja dobre higijenske uslove

 

            Acidoza buraga je najčešća metabolička bolest mlečnih krava u periodu oko telenja. Obolenja dovodi do sniženja pH reakcije buraga na 5-5,5 pa dolazi do poremećaja njegove funkcije. Krave gube apetit smanjuje im se mlečnost, javlja se preuranjeno telenje, pobačaj i proliv u težim slučajevima. Acidoza buraga uzrokuje uništavanje veće količine bakterija buraga, poremećaj aktivnosti bakterija koje mogu preći u krvotok i dovesti do infekcije jetre, bubrega ili čak srčanih zalistaka. Najčešći uzrok acidoze je preobilna ishrana koja je bogata lako svarljivim ugljenim hidratima kao što su prekrupa od žita, krompir, šećerna repa i veće količine kukuruza, u periodu zasušenja i oko telenja. Takođe i veća količina silaže koja je jako kisela može prouzrokovati acidozu. Kada se uoče ovi simptomi najbolje je odmah pozvati veterinara i smanjiti količinu hraniva bogatih lako svarljivim ugljenim hidratima. Preporučuje se aplikacija rastvora bikarbonata. Preventivne mere za acidozu buraga su: obratiti pažnju na ishranu krava oko telenja, kravama davati kvalitetna kabasta hraniva sa niskim sadržajem lako svarljivih ugljenih hidrata, posle telenja oprezno povećavati koncentrat pogotovo u prvoj nedelji posle telenja, koncentrat davati više puta dnevno i to uvek nakon kabaste hrane, obezbediti kvalitetnu kabastu hranu koja mora uvek biti kravama na raspolaganju, izbegavati ishranu krava sa žitima koja su predugo stajala u skladištu i ne davati kabasta hraniva koja imaju nizak sadržaj celuloze.

            Acidoza buraga je metabolička bolest veoma česta u mlečnom govedarstvu. Razlog je najčešće to da se ne obraća dovoljna pažnja preventivi ove bolesti u periodu oko telenja. Najvažnije je kravama davati dobro izbalansirane obroke zavisno od toga kojoj proizvodnoj grupi pripadaju (nivo produkcije mleka ili zasušene), kao i obezbediti dobre higijenske uslove u periodu oko telenja. Mnogo je isplativije preduzeti ove mere nego plaćati veterinarske usluge i lekove kada dođe do obolenja ili u najgorem slučaju kravu potpuno isključiti iz proizvodnje mleka ili dozvoliti da ugine.

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 31. 12. 2021. u kategoriji stočarstvo