ZAŠTITA VOĆAKA U JESEN

U jesen, po završetku berbe, u voćnjaku je potrebno uraditi neke mere koje  pripremaju voćke za narednu sezonu:

 1 . Mera koja spada u grupu fitosanitarnih mera je skupljanje opalog lišća ,mumificiranih plodova sa i ispod stabala i polomljenih i starih grana. Prikupljeni materijal potrebno je izneti iz zasada i spaliti,  jer se na taj način smanjuje infektivni materija za sledeću godinu.

Sl.1-ostaci mumuficiranih plodova na stablu

Pored ovoga, voćari mogu i metalnom četkom ili posebnim jakim četkama, sa debla i ramenih grana da  ostružu koru. Na taj način, zajedno sa starom korom skidaju se mahovina, lišajevi kao i legla gusenica  koje su na stablu našle zimsko sklonište.

Sl.2 –lišajevi na kori stabla

  1. Od hemijskih mera, u jesenjem periodu, preporučuje se tzv. plavo prskanje . Ova hemijska mera spada u grupu obaveznih, jer se ovim tretmanom suzbijaju prouzrokovači mnogih bolesti koji prezimljavaju krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak ranama, trulim organima i drugim skrivenim mestima (rogač šljive, monilioze koštičavih voćki -kajsije, breskve, šljive, trešnje i višnje, bakteriozne plamenjače jabuke i kruške, šupljikavost lišća i krastavost plodova kajsije i drugih koštičavih voćaka, kovrdžavost lista breskve, eskorioze vinove loze ...

Ovim tretiranjem vršimo suzbijanje patogena na mestu njihovog prezimljavanja, pa je  zbog toga neophodno "plavo prskanje" obaviti blagovremeno kako bi se infekcioni potencijal u smanjio na najmanju meru. Pored ovoga, ovim “plavim prskanjem”  vrši se i sprečavanje infekcije preko ranica od otpalog lišća, pukotina od mraza i ostalih oštećenja nastalih na neki drugi način.

“Plavo prskanje “ je potrebno uraditi tokom jeseni kada je sa voćke opalo najmanje 2/3  lisne mase i pri temperaturaama iznad 8 °C.Tretman je potrebno uraditi pri tihom vremenu. Potrebno je upotrebiti veću količinu vode te voćke dobro okupati .

Za ovo prskanje mogu se koristiti svi bakarni preparati: bordovska čorba, bakaroksihlorid, bakarhidroksid, bakar oksid, bakar sulfat, bakar hidroksid + kalcijum hlorid. 


Prednost treba dati  preparatima na bazi bakaroksihlorida i bakarhidroksida  a prilikom primene koristiti doze veće od preporučenih.

Sl.3-tretman voća

  1. U zasadima voća (naročito koštičavog) može se primeniti još jedna fitosantarna mera koja ima za cilj da ublaži temperaturne razlike između dana i noći u stablu a to je krečenje stabla. Ova mera se izvodi u jesen i za ovu svrhu se koristi krečna čorba.

Krečno čorba se priprema na sledeći način:

 5 kg negašenog kreča,

0,5 kg kuhinjske soli i 

0,25 kg sumpora

Sve pomešati i ugasiti vodom .Količina vode koju dodajemo je takva da dobijena masa ima gustinu mleka. Napravljenu  smesu ostaviti da odstoji 2 dana i tada je  primeniti. Na ovaj način   vrši se usporavanje kretanja sokova u voćkama i odlaže se  početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. 

Sl.4-okrečena stabla

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 08. 11. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi