Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi pšenica se u zavisnosti od datuma setve i sortimenta  nalaze u fenofazi od faze zastavičara do početka klasanja (BBCH 47-51).

Tokom vizuelnih pregleda useva , naročito na parcelama na kojima je zastupljen osetljiv sortiment kao i na parcelama na kojima nije blagovremeno sproveden prethodni tretman registrovano je prisustvo simptoma :

-pepelnice ( prouz Erysiphe graminis) –na 10-25 % biljaka (simptomi su registrovani na donjem delu stabla )

-žuto mrke pegavosti lista pšenice (prouz Pyrenophora tritici-repentis)-na 5-10 % biljaka (simptomi registrovani na vršnom lišću)

- žute lisne rđe  (prouz Puccinia striiformis f.sp. tritici)-na 5-10 % biljaka (simptomi registrovani na vršnom lišću)

Inline image   Inline image

simptomi pepelnice         simptomi žute lisne rđe

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva simptoma navedenih oboljenja.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo simptoma na 10 % biljaka  naročito u usevima koji se nalaze u fenofazi zastavičara, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Pylon plus (protiokonazol+azoksistrobin+trifloksistrobin) 0,5-0,7 l/ha

·        Duplex pro (protiokonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha

·        Elatus era (a.m. benzovindiflupir+protiokonazol) 0,5 -1 l/ha ili,

·        Duett turbo (a.m revysol+krezoksim metil) 0,6-1 l/ha ili,

·        Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1 l/ha ili,

·        Priaxor EC (a.m.fluksapiroksad+piraklostrobin) 0,75-1 l/ha ili,

·        Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili,

·        Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-0,8 l/ha ili,

·        Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha.

Prilikom pregleda registrovano je i prisustvo imaga, položenih jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus,) kao i lisnih vaši (Aphididae).

Inline image
larve žitne pijavice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo žitne pijavice u usevu pšenice. Ukoliko se registruje 15 odraslih jedinki žitne pijavice /m² (EPPO standard PP 2/11 (1)) ili od 0,5-1 larva/biljci , preporučuje se primena inekticida:

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili

·        Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili

·        Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Navedeni insekticidi će delovati i na suzbijanje vaši čiji je prag štetnosti njihovo prisustvo na 30% biljaka pre cvetanja.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 07. 05. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi