Zaštita kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi  semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca  se u zavisnosti od datuma setve i  hibrida  nalaze u različitim fenofazama  razvoja-od početka pojave metlice do rane mlečne zrelosti (BBCH 51-73).

Vizuelnim pregledom merkantilnog i semenskog kukuruza uočeno je prisustvo:

-  sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na 2-6 % biljaka
Inline image

- jaja i larve pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 3-6 % biljaka

                Inline image

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva jajnih legala i ispiljenih larvi.

Kako je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca registrovano u prethodnih nekoliko dana, u narednih nedelju dana se očekuje najintenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi i to je najbolji period kada treba sprovesti hemijske mere zaštite. U usevima gde su ispiljene larve pamukove sovice odmah treba sprovesti hemijski tretman. Registrovani su sledeći insekticidi:

Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana).

 Usled visokih temperatura u toku dana, izvođenje tretmana se preporučuje u kasnim večernjim satima.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 24. 07. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi