XI kongres o korovima i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta

Od 20-23.09.2021. na Paliću je Herbološko društvo Srbije organizovalo  XI Kongres o korovima i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta. Na kongresu su učestovali i savetodavci PSS Sombor, master inžinjer Jelena Perenčević sa temom : Efikasnost herbicida u soji u zavisnosti od meteoroloških uslova i dipl ing Mirjana Zorić sa temom : Razlike u efikasnosti herbicida primenjenih u usevu suncokreta.

 

   

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 28. 09. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi