TEŽAK REPRODUKTIVNI POREMEĆAJ KOD KRAVA

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ukoliko nedostaje sposobnost razmnožavanja, radi se o neplodnosti, jalovosti ili sterilitetu grla. Neplodnost može biti primarna i sekundarna.

Primarna neplodnost je prouzrokovana urođenim nedostacima ili naslednim osobinama.

Sekundarna neplodnost je stečena tokom života. Ona je većinom posledica nedovoljne i neispravneishrane, nepravilnog načina držanja kao i oboljenja drugih organa. Neplodnost se ogleda u gubitku mleka kod krava i u gubitku podmlatka.

Uzroci neplodnosti, jalovosti ili steriliteta:

- poremećaji nasledne prirode; telad mogu imati urođene oblike jalovosti (nemaju pojedine polne organe ili je reč o nedovoljnom i nepravilnom razvoju);
- žensko grlo u priplodu koje je blizanac sa muškim teletom; u većini slučajeva žensko tele će biti neplodno;
- preuhranjenost junica; u prosečnim štalama, grla se često drže vezana, pa se zato preporučuje da se što više kreću na svežem vazduhu i suncu uz adekvatnu ishranu primerenu njihovom uzrastu i kategoriji;
- greške u ishrani krava (nedovoljna i nepravilna ishrana) naročito u zimskom periodu mogu dovesti do jalovosti grla (tzv. gladni sterilitet), a takvo stanje može potrajati sve dok grla ne pređu na zelenu ishranu ili pašnjački način držanja;
- nedostatak fosfora u obroku preživara, koji je posebno izražen u sušnim godinama kada je smanjen prinos stočne hrane (koja ujedno ne sadrži dovoljno mineralnih materija); fosfor ima važnu ulogu u razvoju polnih organa, nedostatak ovog minerala izaziva poremećaj funkcije jajnika i materice što ima za posledicu privremenu ili trajnu jalovost;
- kod starijih krava vremenom dolazi do slabljenja materičnih ligamenata, tako da materica (uterus) pada naniže;
- držanje grla u tamnim i vlažnim stajama;
- metiljavost takođe pogoduje nastanku jalovosti;
- u slačaju upale polnih organa čak i ako dođe do oplodnje, plod ne može da se zadrži i dalje razvija na upaljenoj sluzokoži, te dolazi do njegovog uginuća.

Neplodnost krava i junica veoma negativno utiče na rentabilnost proizvodnje na farmama, pošto dovodi do smanjenja proizvodnje sirovog mleka i velikih dodatnih troškova.

Autor: Zvonko Džeba | Objavljeno: 10. 11. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi