REPIČINA LISNA OSA – Athalia rosae

Repičina lisna osa je najvažnija štetočina uljane repice i u pojedinim godinama za kratko vreme pojede list i izazove golobrst.

Pored uljane repice napada još slačicu, rotkvu, repu, i kupus, a može se naći i na korovima iz familije krstašica.

Ove štetočine najveće štete nanose uljanoj repici u ranijim fazama. 

Imago je zdepastog tela, crvenkastožute boje, dužine oko 8 mm. Glava i pipci su crni. Grudi su nešto šire od glave.

Pagusenica je crnosiva, a posle zadnjeg presvlačenja žutozelena. Telo gusenice je pokriveno sitnim bradavicama. 

Ose se javljaju krajem aprila i tokom maja. Lete sa cveta na cvet i hrane se nektarom. Često se nalaze u grupama. Kada polno sazru polažu jaja u list biljke. Ženka legalicom prereže epidermis obično na donjoj strani lista i u parenhim položi jaja. Život ose traje oko 15 dana i za to vreme ženka položi do 300 jaja. Pagusenice se pile za 5-10 dana. Vrlo su proždrljive, naročito u podnevnim satima kada je najtoplije. Kada su prenamnožene, skeletiraju list tako da ostaje samo glavna nervatura.

Kada odrastu, pagusenice se zavlače u zemljište i tu prave kokon od čestica zemlje i sekreta koji luče. U kokonu se pretvaraju u lutku. Stadijum kokona traje 15-20 dana, nakon čega se pojavljuje imago druge generacije.

U našoj zemlji repičina osa ima 2-3 generacije godišnje. Prva generacija je najmanje štetna jer se u proleće održava na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Druga i treća generacija nanose štete uljanoj repici. 

 Prag štetnosti  repičine lisne ose je jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica  po metru kvadratnom. 

Za suzbijanje ove štetočine treba koristiti registrovane insekticide: Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,3 l/ha; Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha; Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1l/ha;

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 29. 09. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi