Proizvodnja lavande (Lavandula angustifolia L.)

Životni vek samonikle i gajene lavande je do 30 godina. Koren joj je drvenast, vrlo račvast i prodire duboko u zemljište. Sve vrste lavande karakteriše jak, prepoznatljiv miris koji potiče od nakupljenog eteričnog ulja. Eterično ulje se dobija destilacijom cveta lavande. Eterično ulje uglavnom se nakuplja u žlezdama smeštenim do same cvetne čašice. Glavni sastojci ulja su linalilacetat i linalol. Lavanda je termofilna biljka koja za nagomilavanje eteričnog ulja zahteva visoke temperature kao i mnogo sunca i svetlosti tokom cele vegatacije.

222

Topli, od vetra zaklonjeni tereni pogoduju brzom rastu biljaka. Hladna zemljišta uz mrazeve nanose velike štete usevu, iako biljka u mirovanju podnosi temperature i do – 20 ºC. Lavanda nema velikih zahteva u pogledu zemljišta, a uspeva i na siromašnom zemljištu. Pretkultura mora ostaviti zemljište bez korova. Mlada biljka je izuzetno osetljiva na sporo topive herbicide, i može se saditi na mestu gde je bio kukuruz tek nakon dve do tri godine i potrebno je analizirati zemljište na ostatke pesticida kako ne bi ugrozili proizvodnju lavande. Osnovna nega useva lavande sastoji se u orezivanju biljaka krajem maja na visinu od 8 do 10 centimetara kako bi se oblikovao gusto zbijen žbun. Ponovo se biljka orezuje u drugoj godini na visinu od 15 do 18 centimetara. Nakon toga više nema potrebe oblikovati krošnju. Na kraju prve godine sklop se nadopunjuje jačim sadnicama, jer se samo izjednačen usev može zadovoljavajuće mašinski rezati. Važno je kultivirati zemljište, a usev u redu potrebno je okopati. Na oglednom polju PSS Sombor ispituje se određen broj sorti lavande kako bi se utvrdili varijateti koji su najpogodniji za proizvodnju lavande na području grada Sombora

22

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 23. 04. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi