PROIZVODNJA BELE SLAČICE (Sinapis alba L.)

Bela slačica (Sinapis alba L.)

Bela slačica (Sinapis alba L.) je jednogodišnja biljka. Koren joj je vretenast, dobro razvijen. Stabljika je uspravna, razgranata, maljava, visine od 50 do 80 centimetara. Listovi su usečeni, različite veličine i maljavi. Donji listovi su krupniji i imaju drške a gornji su sutniji i sedeći. Slačica cveta u junu, a plod sazreva od jula do avgusta.

Cvetovi su žute boje, mirišljavi, medonosni, sakupljeni u grozdaste cvasti. Cvet je sagrađen od 4 čašična i 4 krunična listića, sa 6 prašnika i tučkom.

Plod bele slačice je ljuska, cilindričnog oblika, maljava je, dužine od 2 do 5 centimetara, širine 4 milimetra. U ljusci se nalazi od 4 do 8 okruglastih, glatkih semenki, bledožute boje i ljutog ukusa. Vegetacioni period slačice traje od 110 do 130 dana. Bela slačica se gaji radi semena.

Seme bele slačice koristi se za proizvodnju senfa. Bela slačica se koristi za suzbijanje nematode šećerne repe. Za ovu svrhu gaji se kao glavni ili postrni usev (predusev za šećernu repu). Nicanje počinje već na temperaturi od 1 – 2 ºC. U prvoj polovini vegetacije ima velike zahteve prema vlazi. Nema velike zahteve u pogledu zemljišta, ne odgovaraju joj zemljišta kisele reakcije. Gaji se u plodoredu, posle krompira, grahorice i repe. Posle slačice naročito dobro uspevaju ozima žita.

Bela slačica se seje rano u proleće. Setva se obavlja žitnim sejalicama na međuredno rastojanje od 25 centimetara. Dubina žetve je od 2 do 4 centimetra. Za optimalan sklop dovoljno je od 10 do 12 kilograma semena po hektaru. Ako se bela slačica seje za zelenišno đubrivo potrebno je od 15 do 20 kg semena po hektaru. Žanje se kad seme dobije žutu boju odnosno kada je u punoj zrelosti.

Seme se slabo osipa te se može čekati da vlaga padne na 12 posto. Gaji se na području grada radi proizvodnje semena i postižu se prinosi do 1000 do 1500 kg/ha.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 28. 04. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi