Nepatogene promene na biljakam

Promene na gajenim biljkama pored patogenih mikroorganizama (gljive, bakterije, fitoplazme i virusi) i insekata, izazivaju i različiti faktori spoljašne sredine. U faktore spoljašne sredine spadaju:

- nedostatak ili suvišak hranljivih elemenata

- meteorološki faktori

- mehanički faktori

- nepravilna primena pesticida

Tokom proleća i leta 2021. godine meteorološki faktori imali su negativni uticaj na gajene biljke.

Jaki mrazevi sa golomrazicom oštetili su lisnu masu u usevu ječma i pšenice, što je dovelo do hloroze i na nekim parcelama do  propadanja biljaka. Do oštećenja je došlo naročito na parcelama sa jarim ječmovima i plitko posejanim usevima.

 Niske temperature u vreme nicanja do pojave drugog para pravih listova mogu kod osetljivih sorata izazvati pojavu proraslica. Proraslice su štetne jer takve biljke troše hraniva iz zemljišta i na taj način smanjuju postotak šećera u korenu odnosno digestiju.

Uticaj visokih temperatura tokom letnjih meseci onemogućio je normalan razvoj biljaka kupusa. Abiotički stres izazvao je pojavu zaperaka na biljkama kupusa.

Takođe visoke temperature izazvale su i pojavu ožegotina na plodovima paprike.

Često se simptomi abiotičkih faktora mešaju sa simptomima bolesti, te proizvođači pribegavaju povećanom broju tretmana biljaka pesticidima. Preporuka je da se povede računa o agrotehici i ishrani biljaka, održavanju optimalnog vodnog, vazdušnog i toplotnog režima zemljišta i preventivnim merama kojima se postiže što bolji rast i razvoj gajenih biljaka.

mast.ing.Jelena Perenčević -PSS Sombor

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 10. 09. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi