Mikroelementi u zemljištu

Sve materije koje biljka koristi za ishranu nazivamo hranljivim materijama, a pojedine hemijske elementa hranljivim elelentima. Zato, hranljive elemente delimo na korisne i neophodne. Neophodni elementi su oni elementi bez kojih biljka ne može normalno da raste i razvija za razliku od  korisnih elemenata bez kojih postoji mogućnost razvića i rasta biljaka. Svi hranljivi elementi se dele na mikro i makro elemente. U makroelemente spadaju N, P, K, Ca, Mg i S dok se u mikroelemente ubrajaju Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo.Gvožđe je elemenat koji učestvuje u mnogim životnim procesima biljaka: disanju,metabolizmu azota,fotosintezi i dr....Zato u slučaju njegovog nedostatka dolazi do smanjenja prinosa biljaka. Njegov nedostatak se obično javlja na lišću u vidu hloroze (žutila) a u koliko  je to jače izraženo može doći i do prevremenog opadanja listova. Suvišak gvožđa kod biljaka se retko javlja. Mangan je elemenat koji učestvuje u prometu ugljenih hidrata, sintezi vitamina C i B1. U glavnom ga ima u dovoljnim količinama u zemljištu mada se njegov nedostatak može uočiti na alkalnim i slabo kiselim zemljištima kao i slabo dreniranim zemljištima. Nedostatak se uočava pojavom mrkih fleka na mladom lišću, zatim žutilo lišća koje brzo izumire. Bakar je neophodan sastojak mnogih fermenata, regulator je stvaranja hlorofila i prometa vode u biljci. Nedostatka se javlja na peskovitim i alkalnim zemljištima i to tipični znaci su venjenje, uvijanje listova, odumiranje najmlađih listova. Nedostatak se uspešno može otkloniti folijarnim tretiranjem nekim od rastvora odgovarajućih jedinjenja bakra. Suvišak se javlja na kiselim zemljištima  u vidu pojave hloroze, listovi su u glavnom tamno zeleni kao i smanjenje rasta korena i izdanaka. Cink je elemenat koji ulazi u sastav brojnih enzima tako da ima važnu ulogu u prometu materija biljaka. Potrebe za cinkom su male. Nedostatak se javlja na peskovitim alkalnim i krečnim zemljištima kao i na zemljištima sa prekomernom obezbeđenoti fosforom. Znaci nedostatka se ispoljavaju u vidu belih traka na listu  kukuruza, sitnog lišća kod voća i bledožutih pega ( krompir). Bor poboljšava kretanje ugljenih hidrata i njegovog deponovanja u pojedinim delovima biljake, poboljšava oplodnju i razvoj plodova. Nedostatak se uglavnom javlja na alkalnim i peskovitim zemljištima.Suvišak je slično kao i nedostatak, izaziva niz promena na biljkama koje se mogu ukloniti kalcifikacijom ili navodnjavanjem vodom čiji je sadržaj bora nizak. Molibden je elemenat čija je koncentracija u biljkama veoma mala tako da se u prirodi retko javlja njegov nedostatak. U slučaju pojave, uglavnom su to na kiselim zemljištima u vidu hloroze a kod nekih biljaka dolazi do obrazovanja listova najrazličitijeg oblika.

Autor: Smiljka Mojsović | Objavljeno: 29. 07. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi