KRMNI SIRAK Sorghum bicolor L.

Krmni sirak ( Sorghum bicolor L.) je jednogodišnja biljka koja se koristi u preradi za ljudsku hranu, industrijsku proizvodnju (alkohol,četke) kao i za stočnu hranu.

Biljka ima koren dužine do 2m i širine do 1m. Stablo moze dostići visinu preko 2m sa listovima izduženim kao kod kukuruza. Cvast je metlica, zbijena ili rastresita i nalazi se na vrhu stabljike. Zrno je sitno,sjajno, različitih boja. Sirak se ukršta sa sudanskom travom od strane selekcionera kako bi se dobili novi hibridi krmnog sirka. Daje velike prinose kvalitetne kabaste stočne hrane i koristi se sveže zelena.

Obrada zemljišta se vrši u jesen uz oranje na dubini od 25-30cm kada treba i obaviti i osnovno đubrenje (120-180kg/ha azota, 80-100kg/ha fosfora; 100-160kg/ha kalijuma) sve u zavisnosti od agrohemijske analize. Pogodna je i prihrana KAN-om u fazi od 3-4 lista posle svake kosidbe.

Setva se vrši  u proleće (krajem aprila, početkom maja) i ukoliko je za zrno seje se na razmaku od 50cm između redova i sa razmakom biljaka u redu na 20-30cm, a ukoliko je za zelenu krmu seje se na međurednom razmaku od 20-40cm, na rastojanju u redu 15-20cm. Pogodna površina za setvu je zemljište na kojoj su bile višegodišnje leguminoze, trave, žitarice.

Temperatura za klijanje je od 12oC, dok joj je optimalna temperatura za rast i razvoj 25oC i viša. Dobro podnosi sušu i visoku temperaturu. Posle nicanja, kao mladu biljku potrebno je je tretirati herbicidima protiv korova. Pogodni su herbicidi koji se koriste za kukuruz, ali ne herbicidi koji služe za suzbijanje divljeg sirka.

Biljka može da ima 2-3 otkosa tokom godine, jer poseduje na prelazu od žiličastog korena ka stablu izduženi čvor bokorenja. Tokom prve i druge kosidbe, sirak se seče na visini od 10cm iznad zemlje, kako bi nakon porasta biljke došlo do jos jedne kosidbe. Ukoliko kosimo za silažu, tada se sirak kosi u fazi mlečno-voštane zrelosti zrna u metlici (prvi otkos), a vreme za drugi i treći otkos je kada biljke prestanu da rastu. Ukoliko nam je cilj zelena masa, krmni sirak se kosi kada dostigne dve trećine (70-100cm) potpunog rasta.Prinos može biti od 50-100 t/ha zelene mase, ovisno od uslova i sorte.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 19. 03. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi