FACELIJA (Phacelia tanacetifolia L.)

Facelija (Phacelia tanacetifolia L.)  se koristi kao medonosna biljka a koristi se i kod mešanog cveća. Može se koristiti i za zelenišno đubrenje. Facelija je medonosna biljka, ali zbog lepog cveta koristi se kao cvetna vrsta u cvetnim lejama. U ranoj setvi cveta već krajem maja. Pošto je ovo medonosna biljka potrebno je povezati proizvodnju semena sa potrebama pčelara. Cveta 40 do 45 dana posle setve. Cvetanje traje od 30 do 40 dana. Ako se setva podesi u vremenskim razmacima, na pojedinim parcelama, može se period paše ove biljke produžiti celog leta, odnosno od maja do septembra. Cvetovi daju obilje nektara i cvetnog praha. Boja meda je svetložuta ili bela, prijatnog mirisa, ukusa i odličnog kvaliteta. Najbolje uspeva na kvalitetnim zemljištima kao što su karbonatni černozem, livadske crnice, aluvijum a može se sejati i na drugim tipovima zemljišta jer nema posebih zahteva prema tlu. Setva se obavlja u martu odnosno kad vremenske prilike dozvole.

Setva se obavlja žitnim sejalicama a na međuredno rastojanje od 25 centimetara. Dubina setve treba da bude od 2 do 3 centimetra. Količina semena je od 5 do 10 kg/ha. Setva facelije za pašu pčela obavlja se sve do polovine jula meseca u vremenskim razmacima od 15 do 20 dana. Na ovaj način obezbeđuje se kontinuitet paše u celom vegetacionom periodu. Prinos semena se kreće od 500 do 800 kg/ha

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 28. 04. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi