Đubrenje vinove loze

Đubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehničku meru, koja ima za cilj povećanje prinosa  i poboljšanje kvaliteta grožđa. Da bi smo postigli visoke prinose, potrebno je redovno unositi mineralna i organska đubriva. Potrebe za određenih hranljivim elementima u mnogome zavisi od tipa zemljišta, vremenskih uslova, starosti vinograda, planirane godišnje proizvodnje ali i analize zemljišta koja ujedno i  predstavlja pokazatelj o količini hranljivih elemenata koje je potrebno uneti u određenim vremenskim periodima.                                                                Osnovno đubrenje, NPK đubrivima, najbolje je obaviti u jesen, nakon berbe. Pored redovnog đubrenja mineralnim đubrivom, vinograd treba povremeno đubriti i stajskim đubrivom zbog održavanja dobre strukture zemljišta i njegove rastresitosti, jer u suprotnom, zemljište bi vremenom postalo zbijenije, pa bi njegova obrada bila znatno teža. Iz tog razloga, vinograd bi trebalo đubriti svake treće ili četvrte godine sa oko 20-40t/ ha stajnjaka. U godini kada se primenjuje stajsko đubrivo, količinu mineralnih đuvriva može se  smanjiti za trećinu. U koliko se osnovno đubrenje ne obavi u jesen, treba ga obaviti tokom zime, kada vremenske prilike to dozvoljavaju, odnosno, pre početka vegetacije u proleće. Kod  osnovnog  đubrenja vinove loze, preporučuje se upotreba NPK đubriva koja sadrže manji procenat azota a veći sadržaj fosfora i kalijuma. Vinova loza je veliki potrošač kalijuma koji pozitivno utiče na povećanje šećera u bobicama grožđa kao i na otpornost na sušu i bolesti. Fosfor je važan u početnim fazama rasta i razvoja i povećava otpornost  na visoke i niske temperature. Pored jesenjeg osnovnog đubrenja zemljišta, gde unosimo najveće količine fosfora i kalijuma a manju  količinu azota, potrebno je izvršiti i prolećno đubrenje vinove loze  odnosno, prihranu azotnim đubrivom. Najveće potrebe za azotom vinova loza ima na početku vegetacionog perioda i tokom intezivnog rastenja lastara. Primena veće kličine azota se ne preporučuje u jesen jer bi to dovelo do produženja vegetacije i osetljivosti na izmrzavanje kao i na gubitak azota njegovim ispiranjem u dublje slojeve. Pored azota,fosfora i kalijuma, važnu ulogu u ishrani vinove loze imaju i magnezijum, sumpor i kalcijum. Na teškim, glinovitim zemljištima P i K unosimo početkom zime a N početkom proleća dok na lakim peskovitijim zemljištima koristimo specijalna kompleksna đubriva sa N,P,K,Mg,S i  znatnom kolićinom B i Zn.

           

Autor: Smiljka Mojsović | Objavljeno: 10. 11. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi