CRNA TRULEŽ KUPUSNJAČA (Xanthomonas campestris pv.campestris)

CRNA TRULEŽ KUPUSNJAČA prisutna je u svim rejonima gajenja ovih biljaka kod nas i u svetu. Sve intenzivnija proizvodnja kupusnjača u našoj zemlji, a naročito u pojedinim rejonima gde se usevi često zasnivaju bez poštovanja plodoreda, doprinela je i jačem intenzitetu pojave ove bakterioze naročito na kupusu, ali i na karfiolu i kelju. Masovna pojava može prouzrokovati značajne gubitke u proizvodnji glavica tako i u semenskom usevu.

Simptomi se uočavaju počev od najranijih faza razvoja, pogotovo na biljkama poreklom iz zaraženog semena. Oboleli rasad vene i izumire. Na lišću starijih biljaka pojavljuju se karakteristične hlorotične pege koje se šire od ivice lista, duž nerava , ka centralnom lisnom nervu. Tkivo u okviru pega izumire, a nervi dobijaju mrko-crnu boju, što rezultira pojavom tamnih pruga ispod površine tkiva duž krupnijih nerava. Na uzdužnom preseku ovih nerava, a kasnije i na poprečnom preseku stabla, uočava se karakteristična crna trulež sprovodnog sistema, po kome je i bolest dobila ime. Usled prisustva bakterija u sprovodnom tkivu, zaražene biljke se slabo razvijaju i vremenom zaostaju u porastu, i može izostati formiranje glavice, pri čemu nastaju značajni gubici u proizvodnji. Ukoliko i dođe do formiranja glavice, širenje truleži unutar tkiva može se nastaviti i tokom perioda skladištenja i čuvanja. Obolelo tkivo predstavlja pogodan supstrat za razvoj sekundarnih parazita i saprofitskih mikroorganizama, koji ponekad mogu naneti veće štete nego primarni patogen.

Bakterija Xanthomonas campestris pv.campestris održava se u zemljištu, u ostacima zaraženih biljaka, dve do tri godine. Takođe, prenosi se i semenom, u ostacima zaraženih biljaka, dve do tri godine. Značajnu ulogu u širenju parazita imaju neki insekti, puževi, kišne kapi i zalivanje. Bakterija prodire u biljno tkivo kroz prirodne otvore koji se nalaze po ivici lista. Vlažno i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju bolesti.

Najveći značaj u zaštiti imaju preventivne mere. Koristiti deklarisano seme, dezinfekcija ili zamena supstrata u lejama za proizvodnju rasada, uklanjanje ostataka zaraženih biljaka, plodored 3-5 godina. Koristiti manje osetljive sorte, naročito u rejonima gde je zabeležena pojava bolesti jačeg inteziteta.

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 08. 11. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi