Radionica u okviru projekta DaWetRest

 

U okviru projekta DaWetRest, Centar kompeticija  d.o.o za istraživanje i razvoj, dana 07.02.2024. godine, organizovao je radionicu u Hrvatskoj. Ovaj događaj je bio prilika da se učesnici projekta okupe i predlože potencijalna rešenja koja se tiču biološke zaštite, sekvestracije ugljenika, revitalizacije područja Spačvanskog bazena i ekosistema Vukovarsko-sremske, Osječko-baranjske županije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Srbije.

 

Radionici je prisustvovala gđa. Andree Strachinescu, predstavnica Uprave za more i ribarstvo Evropske komisije koja je prepoznala važnost i potencijal kako Hrvatske, tako i susednih zemalja za primenu inovativnih rešenja za obnavljanje dunavskih ekosistema.

Takođe, radionici je prisustvovala gđa. Delia Dimitriu sa Manchester Metropolitan Univerziteta, koja je predstavila zajedničke ciljeve i praksu  DaWetRest-a.

Radionici su prisustvovali predstavnici HR VODE, HR ŠUME, predstavnici Ministarstva, Udruženja, FSB, Privredna komora Sombor,  projektni partneri itd.
Prvi deo radionice održan je u opštinskoj upravi u Vinkovcima, dok je drugi deo bila

organizovana poseta području Spačvanskog bazena, te nakon toga poseta Šumarskom muzeju u Bošnjacima.

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 08. 02. 2024. u kategoriji projekti