Zdravstveno stanje ozimih strnih žita 

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13). Setva pšenice na pojedinim parcelama je još uvek u toku , dok se pšenica posejana u ranijim rokovima nalazi u fenofazi 2 lista razvijena ( BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo sl štetnih insekata:

-krilatih i beskrilatih formi lisnih vaši (Aphididae) –na 1-3 % biljaka

-cikada (Cicadelidae) –na 3-4 % biljaka

Ovi štetni organizmi svojom ishranom nanose kako direktne štete sisanjem biljnih sokova, tako i indirektne štete koje su mnogo značajnije, a koje se ogledaju u sposobnosti prenošenja fitopatogenih virusa. Zaražene biljke zaostaju  u porastu, dolazi do žućenja, nekroze listova  a u nekim slučajevima može doći i do izostajanja  klasanja. Do najvećih šteta za usev dolazi ako se transmisija virusa dešava u početnim fazama porasta biljaka.

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši ili cikada.

Pored prisustva insekata, u usevima ječma  je registrovano i prisustvo simptoma

-mrežaste pegavosti ječma (prouz. Pyrenophora teres)

-sočivaste pegavosti lista ječma (prouz.Rhynchosporium secalis)

Simptomi navedenih patogena registrovani su na pojedinačnim biljkama.

Za sada se  hemijske mere u usevima strnih žita  ne preporučuje ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju praćenja prisustva štetnih organizama.

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja kao i prisustva štetočina u usevima ozimih strnina .   

sl.1 -kolonije vaši na listu pšenice 

sl.2-cikade u usevu ječma 

sl.3-simptom mrežaste pegavosti na ječmu 

sl.4-simptom sočivaste pegavosti na ječmu

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 15. 11. 2021. u kategoriji pis