Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (40 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva, registruje se prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U odnosu na period pre dve nedelje, došlo je do širenja pegavosti, a kako su proizvodni uslovi povoljni za razvoj patogena, preporuka je da se nastavi zaštita fungicidma kako bi se sačuvao list i neomaetano odvijala sinteza šećera u korenu.

Inline image

Preporučuje se tretman  kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja.

Kontaktni fungicidi:

·         a.m.bakar-hidroksid (Funguran SC 4 l/ha, Blauvit, Galoksid 2 kg/ha, Everest 5 l/ha, Copernico Hi Bio 25%WG 3-4 kg/ha )  ili,

·         a.m.mankozeb (Mankogal 80 u količini 2 kg/ha ; Mankogal 400 u količini 3,5-4 l/ha)  ili,

·         a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG) u količini 0,75-1,25 kg/ha

                                 +

Sistemični fungicidi:

·         a.m.protiokonazol (Postulat, Olimp, Pylon) 0,6-0,8 l/ha  ili,

·         a.m.tebukonazol (Orius 25 EW) 1 l/ha  ili,

·         a.m.difenokonazol (Sigura, Sekvenca, Different 250EC) 0,4-0,6 l/ha  ili,

·         a.m.mefentriflukonazol (Revyvit) 1,5 l/ha.

 

Prilikom primene fungicida treba obratiti pažnju na karencu odabranih preparata i prilagoditi je vremenu vađenja korena.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 16. 08. 2023. u kategoriji pis