Zaštita šećerne repe 

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fenofazi  od nicanja do prvi par listova razvijen  (BBCH 12).

Na feromonskim klopkama postavljenim na novim i starim repištima na više lokaliteta, registruje se povećanje brojnosti imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).U fenofazi nicanja i razvoja listova šećerna repa je izuzetno osetljiva na napad  navedene štetočine. Usevi šećerne repe se trenutno nalaze u izuzetno osetljivoj fazi na napad od strane navedene štetočine. Najavljeni porast temperature vazduha, usloviće intenzivnu aktivnost sive repine pipe  kao i migraciju na nova repišta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju redovni pregledi parcela u najtoplijem delu dana u cilju utvrđivanja brojnosti imaga.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje od 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe/m², preporučuje se primena insekticida.

U usevima koji su u fazi nicanja i kotiledonih listova preporučuje se primena nekog od insekticida kontaktnog mehanizma delovanja kao što su Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha, Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha, Karate zeon ili Kozak (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 04. 2021. u kategoriji pis