Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru 

Na području delovanja RC Sombor, u toku je proizvodnja paradajza u zatvorenom prostoru.

Usevi paradajza se nalaze u fenofazi od faze razvoja lista i stabla do faze cvetanja (BBCH 14-61).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5-10 % biljaka Lisne vaši, pored direktnih šteta koje nastaju sisanjem biljnih sokova veoma su važni

prenosioci  fitopatogenih virusa, od kojih je značajan   virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo vaši .Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od insekticida:

 Teppeki (a.m.flonikamid) 0,06  - 0,1 kg/ha ili Scatto (a.m.deltametrin)  0,3 - 0,7 l/ha.

 

Prilikom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo i imaga tripsa (Thysanoptera) na do 3 % biljaka.U prethodnim godinama, na području delovanja RC Sombor, registrovano je prisustvo kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis) koji je  vektor veoma destruktivnog  virusa  bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV) pa poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo redovne obilaske i pregled useva na prisustvo ove štetočine. Pregled se vrši tako što se  otresaju  cvetovi i listovi na belu podlogu. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo tripsa preporučuje se primena insekticida:

  Exirel (cijantraniliprol) u količini  0,75 l/ha.

 

Trenutni uslovi u zatvorenom ( visoka relativna vlažnost vazduha i visoke temperature vazduha) veoma su povoljni za razvoj prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite biljaka od navedenih patogena urade tretman  nekim od fungicida

Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal extra, Mankosav 80 WP, Pinozeb M 45, Nota 75 WG, Titular 75 WDG (a.m. mankozeb) 2 -2,5 kg/ha 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 18. 05. 2021. u kategoriji pis