Zaštita paprike

Na području delovanja RC Sombor, usevi paprike se nalaze u fazi početka cvetanja do formiranja plodova ( BBCH 61 – 72) .

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera) na do 28 % biljaka. Za dva do tri dana se očekuje intenzivno piljenje larvi koje se hrane vegetativnim i generativnim organima biljaka.

Inline image

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo primena nekog od insekticida:

-   Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha

-  Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda cihalotrin ) 0,2 – 0,25 l/ha.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 12. 07. 2021. u kategoriji pis