Zaštita paprike u zatvorenom prostoru 

Na području delovanja RC Sombor, u toku je proizvodnja paprike u zatvrorenom prostoru. Usevi paprike se nalaze u fenofazi od razvoja listova do početka cvetanja (BBCH 17-51).

Vizuelnim pregledom useva,na punktu Kupusina, registrovano je prisustvo lisnih vaši na 3% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su vrlo značajni vektori biljnih virusa, od kojih je najdestruktivniji  virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva navede štetočine. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana insekticidom:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha.

Pored lisnih vaši, u usevu paprike registrovano je i prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera).

Direktne štete tripsi prouzrokuju  sisanjem  biljnih sokova dok se indirektne štete  ogledaju u prenošenju virusa,  od kojih je naznačajniji virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV).  

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo tripsa. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski  tretman insekticidom:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,04%. 

 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 18. 05. 2021. u kategoriji pis