Zaštita luka 

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fenofazi od 4-5 listova razvijeno do faze lukovice narasle 20% od krajnjeg prečnika (BBCH 15 - 42).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera), na nivou praga štetnosti (1-2 larve/listu).

U narednom periodu u najavi imamo porast temperature vazduha, što će usloviti povećanje brojnosti ove štetočine, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i brojnosti larvi navedene štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo larvi na nivou praga štetnosti, preporučuje se  primena insekticida Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Najavljeni porast temperature  uz visoku relativnu vlažnost vazduha, može dovesti do ostvarenja uslova za infekciju gljivom Peronospora destructor (prouzrokovač plamenjače luka), pa se proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije mankozeb.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 04. 2021. u kategoriji pis