Zaštita leske

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi od obezbojavanja i opadanja lišća do početka diferencijacije pupoljaka.

U fenofazi kada opadne 70 % lišća potrebno je uraditi tretman koji za cilj ima smanjenje infektivnog potencijala prezimljavajućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja na leski.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u navedenoj fenofazi urade tretman nekim od bakarnih preparata

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

Tretman je potrebno uraditi po po suvom i mirnom vremenu, bez vetra, kada je temperatura iznad 7°C uz utrošak veće količine vode.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 16. 11. 2021. u kategoriji pis