Zaštita leske 

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalaze u  fenofazi razvoja listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom zasada leske na naličju listova registrovano je prisustvo lisnih vaši leske (Myzocallis coryli) .

U cilju zaštite leske, proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada na prisustvo lisnih vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, primena insekticida:

Pyrinex 48 EC,Kozma  (a.m. hlorpirifos) 0,1-0,15 %.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 04. 2021. u kategoriji pis