Zaštita kupusa

 Na području delovanja usevi ranog kupusa se nalaze u fenofazi 2-4 lista razvijeno (BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva, na punktu Kupusina, registrovano je prisustvo 13- imaga buvača (Phylotreta spp) na 25 % biljaka.

Najavljene temperature usloviće intenzivniju pojavu ovih štetočina kao i njihovu povećanu aktivnost

Pored navedene štetočine , u usevima kupusa još uvek traje let imaga  kupusne muve (Delia radicum) .

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi prisustvo imaga buvača preporučuje se primena insekticida   Lamdex, Kozak, Lambada (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 04. 2021. u kategoriji pis