Zaštita krompira

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja cvetanja do faza starenja (BBCH  69-92).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo plamenjače krompira (Phytophthora infenstans) i  crne pegavosti krompira (Alternaria solani) .

 
Inline image   Inline image

Nestabilno vreme sa padavinama koje se za region Sombora najavljuje  od utorka i navodnjavanjem krompira, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj i dalje širenje navedenih patogena. Sa ciljem zaštite lisne mase krompira preporučuje se primena nekog od fungicida:

Revus top 500 SC ( a.m. mandipropamid+difenokonazol) 0,4-0,6l/ha ili

     Viloksan, Fuerza, Profilux, Curzate M68 WG (a.m. cimoksanil + mankozeb) 2-3 kg/ha ili

 

     Fuzija plus  (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2 l/ha

 

Na feromonskim klopkama, postavljenim u useve krompira, na punktu Sombor, registruju se pojedinačni ulovi imaga krompirovog  moljca (Phthorimaea operculella). 

U cilju zaštite krtola od krompirovog moljca, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sproveđenje sledećih mera:

  • parcele na kojima se krompir nalazi u fenofazi  kraja cvetanja i razvoja  krtola (BBCH 69-70) i cima još nije suva preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti bankova navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina na zemlji, koje predstavljaju otvor kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja. Za sada se ne preporučuje hemijski tretman u cilju suzbijanja krompirovog moljca zbog niskih brojnosti ulovljenih imaga na kopkama, a RC Sombor nastavlja sa daljim praćenjem ove štetočine.
  • na parcelama krompira  na kojima je cima potpuno suva, preporučuje se obavezno vađenje krompira i čuvanje u skladištima u kojima je temperatura ispod 10˚C. Na ulazne otvore skladišta treba postaviti guste mreže, koje će sprečiti  ulazak odraslih jedinki i njihov dalji razvoj na krtolama.
  • tokom  vađenja krompira, izvađene  krtole treba skloniti sa parcele i u što kraćem roku ih uneti u skladište.
  • u skladišta ne treba unositi oštećene krtole.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 05. 07. 2022. u kategoriji pis