Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Sombor, koštićave voćne vrste (šljiva, trešnja, višnja, kajsija, breskva) u zavisnosti od voćne vrste i lokaliteta kao i same kondicije , nalaze se u fenofazi od lišće počinje opadati  do 50 % lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

U fazi kada otpadne oko 70% lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman koji za cilj ima smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su:

-prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), 

-bakterioznog raka i izumiranja grana  (Pseudomonas syringae) i dr.

S obzirom da ovi patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima prilikom tretmana je potrebno koristiti veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo na sve delove stabla.Tretman je potrebno uraditi po po suvom i mirnom vremenu, bez vetra, kada je temperatura iznad 7°C.

Za tretman se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra  :

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili,

-Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%   ili,

-Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%   ili,

-Nordox (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 15. 11. 2021. u kategoriji pis