Zaštita ječma

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimog ječma se nalaze u zavisnosti od vremena setve, u fazi od bokorenja (6 stabla vidljivo) do faze vlatanja (prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja), BBCH 26-31.

Vizuelnim pregledom useva ječma na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz Pyrenophora teres) na 10-25% biljka

-pegavosti lista ječma (prouz. Rhynchosporium secalis) na 5-10% biljaka

-rđe (prouz. Puccinia hordei) na do 2% biljaka

-pepelnice žita (prouz.Erysiphe graminis) na do 5% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja useva kao i prisustva simptoma prisutnih prouzrokovača.

Ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma patogena na više od 10% biljaka koje se nalaze u  fazi prvog kolenca potrebno je sprovesti tretman nekim od registrovanih fungicida :

 • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili
 • Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili
 • Ascra xpro (a.m.biksafen+spiroksamin+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili
 • Cayunis (a.m.biksafen+spiroksamin+trifloksistrobin) 0,8-1 l/ha ili
 • Delaro 325 SC (a.m.protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha
 • Duett ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4-0,6 l/ha ili
 • Elatus plus (a.m.benzovindiflupir) 0,75 kg/ha ili
 • Falcon Forte (a.m.spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili
 • Protendo (a.m.protiokonazol) 0,8 l/ha ili
 • Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha ili
 • Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili
 • Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha  ili
 • Priaxor EC (a.m.fluksapiroksad+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha

ili neki drugi preparat koji je registrovan u usevu ječma.

 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 14. 04. 2022. u kategoriji pis