Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fazi sazrevanja ploda (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim embrionalnim fazama razvoja.Trenutno je u toku polaganje jaja i piljenje larvi ove štetočine.

Najavljene temperature usloviće intenzivno piljenje larvi pa se poljoprivrednim proizvođačima, u čijim zasadima je zastupljen kasniji sortiment, preporučuje primena insekticida u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove:

       

  • Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,4 l/ha (karenca 7 dana),
  • Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (a.m.emamektin benzoat)  0,25-0,3% (karenca 7 dana),
  • Avaunt 15 EC, Top Gun (a.m.indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana),
  • Exirel (a.m.cijantraniliprol)0,06% (karenca 7 dana).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i primena fungicida u cilju zaštite plodova od patogena u skladištu (prourokovači mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.).

Za tretman se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

  • Zato 50-WG (a.m.trifloksistrobin)  150 g/ha  (karenca 14 dana) ili
  • Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha  (karenca 7 dana) ili
  • Geoxe 50 WG(a.m.fludioksonil), 0,4-0,45kg/ha ( karenca 3 dana )

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 11. 08. 2021. u kategoriji pis