Usevi paprike

Na području delovanja RC Sombor, usevi paprike se nalaze u fenofazi  razvoja i sazrevanja  ploda (BBCH  79-85).

U proteklih deset dana se beleže visoki ulovi imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na svetlosnim lovnim lampama. Na dnevnom nivou ulovi se preko 100 imaga te štetočine. Vizuelnim pregledom useva regustrovano je prisustvo položenih jaja  na do 30% biljaka, a početak piljenja larvi očekuje se za 3-4 dana.

Inline image
jaja pamukove sovice
 
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i utvrđivanje prisustva jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje na početku piljenja larvi, nekim od insekticida:

      Avaunt 15 EC, Top gun (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha  (karenca 1 dan) ili

     Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 -2 kg/ha  (karenca 3 dan) ili

     Top gun (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha  (karenca 7 dana) ili

     Scatto (a.m. deltametrin)  0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana). 

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa  o karenci.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 26. 08. 2021. u kategoriji pis