Zaštita uljane repice

Na području PIS regionalnog centra Sombor, setva uljane repice je pri kraju. Na lokalitetu Apatin, uljana repica se nalazi u fenofazi dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva je registrovano prisustvo:

- jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 27 % biljaka.

- tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose na do 13 % biljaka.

- krilatih formi vaši (Aphididae) na do 15 % biljaka,  koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, primena nekog od sledećih registrovanih  insekticida:

Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin)- 0,3 l/ha ili

Fastac 10-EC (a.m.alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 18. 09. 2021. u kategoriji pis