Stanje u usevu uljane repice 

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16). 

Vizuelnim pregledom useva  na više lokaliteta,registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice ( prouz Phoma lingam) na najstarijem lišću, na pojedinačnim biljkama.

Vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na naličju listova. Pored direktnih šteta koje pričinjavaju usled ishrane u usevima uljane repice,lisne vaši su i vektori   vektori fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu (PP/2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice, prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka pa se primena insekticida za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje uljane repice kao i prisustvo štetnih insekata u usevu. 

sl.1-simptom suve truleži uljane repice 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 15. 11. 2021. u kategoriji pis