Stanje u usevima ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor, u toku je setva ozimih strnina dok se usevi ozimog ječma iz ranijih setvi nalaze u fenofazi do 2 razvijena lista ( BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikada  na 8 % biljaka kao i krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši na 5 % biljaka.

Ovi štetni organizmi svojom ishranom nanose kako direktne štete sisanjem biljnih sokova, tako i indirektne štete koje su mnogo značajnije, a koje se ogledaju u sposobnosti prenošenja fitopatogenih virusa. Zaražene biljke zaostaju  u porastu, dolazi do žućenja, nekroze listova  a u nekim slučajevima može doći i do izostajanja  klasanja. Do najvećih šteta za usev dolazi ako se transmisija virusa dešava u početnim fazama porasta biljaka.

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

S obzirom na trenutne brojnosti prisutnih insekata kao i najavljeno zahlađenje insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja kao i prisustva štetočina u usevima ozimih strnina.  

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 20. 10. 2021. u kategoriji pis