Šećerna repa

Na području  delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Inline image

Na području rada RC Sombor većina useva pod šećernom repom se nalazi u uslovima suvog ratarenja. S obzirom da je za vikend, u zavisnosti od lokaliteta, palo do 30 mm padavina, stvoreni su povoljni uslovi za dalji razvoj i širenje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).  U narednom periodu očekuje se povećanje broja biljaka sa pegama od tog patogena, a od petka se najavljuje nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje može stvoriti nove povoljne uslove za razvoj i širenje Cercospora beticola. Poslednja preporuka za primenu hemijskih mera sa ciljem zaštite od pegavosti lista šećerne repe data je 25.06.2021. Proizvođačima se sa ciljem zaštite lisne mase repe od navedenog patogena preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

Preventivni fungicidi :

·       Mankogal 80 ( a.m. mankozeb) 2 kg/ha (MBT 3) ili

·       Funguran OH, Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha (MBT 4,2) ili

·       Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid ) 1,25 kg/ha (MBT 3)

Sistemični fungicidi:

·       Amistar extra, Arcon extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha (MBT 2) ili

·       Amistar gold, Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha (MBT 2) ili

·       Mercury (a.m.azoksistrobin+epoksikonazol) 1 l/ha (MBT 2) ili

·      Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol ) 1-1,2 l/ha (MBT 2) ili

·      Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol ) 0,75-1 l/ha (MBT 2) ili

·       Unify (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha (MBT 2) ili

·       Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol ) 1 l/ha (MBT 3) ili

·       Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha (MBT 2).

 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 12. 07. 2021. u kategoriji pis