Pristne štetočine u usevu uljane repice i ječma

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 4-6 listova razvijeno (BBCH 14-16) dok su usevi ječma koji su posejani u ranijem roku u fazi 2 lista razvijena (BBCH 12 ).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta (Gakovo, Karavukovo, Sombor, B.Brestovac) , registrovano je prisustvo cikada na 5-8 % biljaka

Cikade, pored direktnih šteta koje prouzrokoju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, značajni su kao vektori veoma destruktivnih fitopatogenih virusa.

Najavljeno zahlađenje će usloviti smanjenje brojnosti navedene štetočine  pa se za sada insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima uljane repice.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 20. 10. 2021. u kategoriji pis