Pojava braon mramoraste stenice Halyomorpha halys 

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledom zasada voća (leska, jabuka, kruška, dunja, trešnja) kao i zasada vinove loze, registrovano je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomoprha halys). Ulovljena imaga predstavljaju imaga prezimljujuće generacije. U narednom periodu, sa porastom temperature, očekuje se njihova masovna pojava sa mesta prezimljavanja.       

Braon mramorasta stenica je izraziti polifag. Štete nanose i larve i imaga i to sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Karakteristični simptomi napada su u vidu sitnih beličastih  pega a u slučaju jakog napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Imago je smeđe boje sa karakterističnim bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Glava imaga  je gotovo četvrtasta na vrhu.

Imaga se šire  aktivnim letom, dok se larve sele hodajući sa biljke na biljku. U Evropi ima jednu generaciju godišnje a prezimljava imago . U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta).  

U jesen, imaga  se povlače na mesta prezimljavanja (pod koru drveća, u blizini kuća, stanova, šupa u koje se zavlače kroz pukotine, prozore i vrata) i tamo ostaju  do proleća. 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 18. 05. 2021. u kategoriji pis