Druga generacija dudovca na voću

Na području deloavnja RC Sombor, registrovano je prisustvo larvi II generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Simptomi su naročito izraženi na stablima voća na okućnicama kao i u ekstenzivnim zasadima u kojima je primena insekticida u manjem intenzitetu.

Ova štetočina ima 2-3 generacije godišnje a prezimljava u stadijumu lutke. Ženka polaže 300-800 jaja na naličje lista. Jaja su svetlo zelene boje, pokrivena dlačicama sa stomaka ženke. Iz položenih jaja pile se gusenice koje u početnim stupnjevima skeletiraju lišće dok odrasle  gusenice  mogu potpuno da pojedu list. Po piljenju se sve gusenice nalaze na jednom listu a kasnije se šire i na ostale listove koje zapredaju svojom svilom. Zapreci ostaju na krošnjama a odrsale gusenice izazivaju golobrst. Lutke se nalaze u kokonima, na skrovitim mestima u voćnjaku, u ogradama.

Prema podacima sa svetlosnih lampi sa punktova Karavukovo, Riđica i Sombor-Toplana, na području delovanja RC Sombor let leptira prve generacije registrovan je od 11.06.-06.07. dok se let leptira druge generacije registruje od 30.07. i još uvek traje.

RC  Sombor je tokom treće dekade juna registrovao prisustustvo simptoma oštećenja od I generacije ove štetočine o čemu je i pisao u prilogu 30.06.

Poljoprivrednim proizvođačima koji sada registruju prisustvo zapredaka sa larvama ove štetočine, preporučujemo   da zapretke  mehanički uklone, iznesu iz zasada i unište pre nego što do dođe do oštećenja i mogućeg golobrsta.

Inline image    Inline image

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 26. 08. 2021. u kategoriji pis