novosti

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

07. 02. 2021. | novosti

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Opširnije

Efekti nastiranja zemljišta i mere za prevazilaženje problema usled ekstrenmno visokih temperatura

02. 02. 2021. | novosti

Globalno zagrevanje danas je postalo jedan od glavnih problema naučnika. Razvojem industrije 1750. godine započela je veća emisija različitih gasova u atmosferu. Glavni gas odgovoran za efekat staklene bašte je ugljen-dioksid.

Opširnije

Proizvodnja kukuruza

01. 02. 2021. | novosti

Na području grada Sombora najzastupljenija biljna vrsta je kukuruz koji zauzima od 40 – 50 % ukupno zasejanih površina.

Opširnije

Rezultati makro ogleda kukuruza u 2020. godini

01. 02. 2021. | novosti

Rezultati makro ogleda kukuruza

Opširnije

Heljda (Fagopyrum esculentum L.)

01. 02. 2021. | novosti

 Heljda se gaji zbog zrna koje je dobro svarljivo a služi i kao dijetalna hrana. Zbog sličnosti u hemijskom sastavu zrna kao i načina korištenja svrstavamo je u žitarice iako prema botaničkoj pripadnosti spada u porodicu Polygonacea. Oljušteno zrno sadrži oko 80 % skroba, 10 – 15 % belančevina, 1 – 2 % sirovih vlakana, 2 – 3 % masti i 1 – 2 % mineralnih materija, gvožđe, fosfor, jod kao i povećan sadržaj B1 i B2 vitamina.

Opširnije

PROIZVODNJA STOČNOG GRAŠKA

28. 01. 2021. | novosti

Proizvodnja stočnog graška (lat. Pisum sativum ssp. arvense L. )

Opširnije

Proizvodnja uljane tikve

26. 01. 2021. | novosti

Poslednjih godina kod nas se sve više širi gajenje posebne forme obične tikve (Cucurbita pepo) koja se naziva uljana tikva i gaji se zbog semena bogatog uljem. Poznate su dve forme uljane tikve: uljana tikva sa ljuskom i uljana tikva golica čije seme nije obloženo čvrstom ljuskom.

Opširnije

Proizvodnja korijandera (Coriandrum sativum L.)

26. 01. 2021. | novosti

Korijander (Coriandrum sativum L.) je jednogodišnja zeljasta biljka. Ima vretenast i dobro razvijen koren koji prodire duboko u zemljište. Stablo je visoko od 20 do 150 centimetara

Opširnije

PROIZVODNJA LUCERKE

22. 01. 2021. | novosti

Lucerka  (lat. Medicago Sativa) je  višegodišnja krmna mahunarka, koja u najpovoljnijim uslovima dostigne visinu do 1,5m, dok je njena prosečna visina 70-90cm. Koren je snažan,razgranat, naraste do šest metara u dubinu. Na stablu se formiraju kraće ili duže sekundarne grane sa lišćem koje ima tri liske. Na granama i grančicama su grozdaste cvasti sa mnogobrojnim cvetovima. Cvetanje traje oko 30 dana, jer ne cvetaju sve biljke u isto vreme. Plod je višesemena spiralno uvijena mahuna, seme je sitno, bubrežastog oblika sa spljoštenim stranama. Lucerka se odlikuje visokim genetskim potencijalnom za prinos zelene mase.

Opširnije