Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja PSS Sombora ozimi ječam se nalazi u fazi BBCH 26- BBCH 31 ( šesto stablo vidljivo do prvog kolenca ). Usev je pretpeo izmrzavanje tokom hladnog perioda bez snežnog pokrivača.  Golomrzica je dovela do oštećenja lisne mase, odnosno starijih listovova. U usevima ozimog ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti ( Pyrenophora teres) do 70 % biljaka , sočivaste pegavosti biljaka( Rhynchosporium secalis) do 10 % biljaka.

U usevima ozime pšenice koja se nalazi u fazi BBCH 23- BBCH 25 ( formiranotrećedo petostablo ) i  zdravstvena situacija je mnogo bolja u odnosu na ozimi ječam. Takođe i kod ozime pšenice je došlo do izmrzavanja starijih listova ali sa početkom kretanja vegetacije i nakon prihrane  biljke će se vratiti u normalno stanje. Na pšenici je uočeno prisustvo sive pegavosti lista ( Septoria tritici) na starijem lišću do 10 % biljaka.

Usevi uljane repice se nalaze u fazi BBCH 18 ( 9 i više listova razvijeno) ,usevi su takođe pretpeli oštećenja od golomrzice,stariji listovi su najviše oštećeni. U narednom periodu sa porastom dnevnih temperatura poljoprivredniproizvođači treba da obrate pažnju na prisustvo male i velike  repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus, Ceuthorynchus napi). Porast dnevnih temperatura uticaće na povećanje aktivnosti repičinih pipa. Po postizanju praga štetnosti 1 imago na 5 biljaka ,preporučuje se primenanekog od registrovanih insekticida Fastac ME( a.m. alfacipermetrin ) 0,2-0,3 l/ha i Grom ( a.m. lamba cihalotrin ) 0,25 l/ha.

U narednom periodu kad temperaturni uslovi to dozvole pregledati parcele radi prisustva korova ,patogena i insekata i u odnosu na stanje na parceli odraditi zaštitu useva.

Autor: Jelena Perenčević | Objavljeno: 11. 03. 2021. u kategoriji novosti