Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnina se nalaze u fenofazi

-ozime pšenice –od razvoja lista do bokorenja (BBCH 13-23)

-ozimog ječma- u fazi bokorenja –od 1 do 5 stabla vidljivo (21-25).

Vizuelnim pregledom  useva pšenice  na više lokaliteta ( Gakovo, Sombor, Apatin) registrovali smo simptome

-sive pegavosti lista (prouz Septoria spp)- na 5-30% biljaka

-pepelnice (prouz Erysiphe graminis)-na pojedinačnim biljkama

 

U usevima ječma, na navedenim lokalitetima , registrovali smo prisustvo simptoma

-mrežaste pegavosti ječma (prouz Pyrenophora teres) –na 5-30 % biljaka

-sočivaste pegavosti lista (prouz Rhynchosporium secalis)-na do 5 % biljaka

-rđe (prouz Puccinia spp)-na pojedinačnim biljkama

Za sada se u usevima ozimih strnina ne preporučuje fungicidni tretman . RC Sombor će u narednom periodu nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja i signalizirati za pravovremenu primenu fungicida.

U svim pregledanim usevima registrovali smo prisustvo aktivnih rupa od glodara.Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa. Ukoliko se utvrdi više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena gotovih mamaka (na bazi cink-fosfida ili bromadiolona) .Gotove mamke ubacivati u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

Autor: PSS Sombor | Objavljeno: 22. 01. 2021. u kategoriji novosti