Setva suncokreta

Suncokret je biljka širokog plodoreda. To znači da se na površinama gde je gajen ne bi trebao sejati narednih 7 godina zbog bolesti i štetočina i posebno volovoda. Nakon uljanih kultura kao što su soja ili uljana repica (u poslednje vreme sve aktuelnija i raširenija) suncokret ne bi trebalo sejati 4 godine. U drugom pogledu suncokret nije preterano zahtevan prema predusevu tako da i strnine i okopavine dolaze u obzir.

 

Nakon duboke osnovne obrade do 30 cm, rano u proleće je opravdano zatvoriti brazde da bi se što bolje sačuvala zimska vlaga jer je suncokret veliki potrošač vode ( 400 – 600 litara po kilogramu suve materije).

 

Priprema za setvu  se vrši klasično, setvospremačima, najčešće u dva prohoda. Potrebno je pripremiti kvalitatan setveni sloj na dubini od 6 – 8 cm. Na teškim zemljištima koja se jače sležu u toku zime preporučuje se da se kombinuje tanjirača i setvospremač.

Pripremu odraditi neposredno pred setvu (3-4 dana pre) da bi se setveni sloj zagrejao, a s druge strane da se ipak ne prosuši suviše.

 

Vreme setve je kada se zemljište na dubini od 10 cm zagreje na približno 10°C. Kalendarski je to najčešće od 5.– 25. aprila. Kasnije setve značajno snižavaju prinos.

Dubina setve 4-6 cm , zavisno od krupnoće semena i vrse zemljišta.

Broj biljaka varira u zavisnosti od ranostasnosti i tipa hibrida, kao i od tipa zemljišta. Slično kao kod kukuruza, rani hibridi se seju u gušćem sklopu, pa prema kasnim hibridima se broj biljaka po jedinici površine smanjuje. Takodje i na boljim , toplijim i plodnijim zemljištima može se postići optimalna gustina, dok se napr. na peskovitim zemljištima treba smanjiti broj biljaka po jedinici površine. To praktično znači da ranije hibride treba sejati tako da u berbi ostane 55.000 biljaka/ha (70cm x 26cm), a kasne hibride od 45.000 – 50.000 biljaka po ha (70cm x 30-32cm).

Autor: Zoran Boca | Objavljeno: 13. 04. 2021. u kategoriji novosti